I-TECH GP1

Ürünler

I-TECH GP1 Lenf Ödem Cihazları

Ürün Kodu:


TEDAVİ SIRASINDA ASLA ACI YOK!

Femoral ven üzerinde basınç etkisi yaratarak ayak ve bacaklarda daha etkilidir.

Alt ekstremitelerin karışık ülser tedavisinde,

dayanılmaz ağrıların olduğu terapilerde GP1 ağrıyı azaltır!

FEMORAL SIKIŞTIRMA TEDAVİSİ

Patentli aplikatör 
tedavi sırasında ağrıya neden olmaz

Daha ağır vakalarda, 

SFC cihazları (Sıralı Sıkıştırma Ayak-Bacak) uzuv oksijenlenmesini artırmak, 
ancak şiddetli ağrıya neden olan yaralı derinin (ülserler ve enfeksiyonlar) 
ayak ve bacak üzerinde sıkıştırma için tedavi sırasında'