Astar Polaris Hp

Ürünler

Astar Polaris Hp Lazer Cihazları

Ürün Kodu:


Yüksek güçlü ve biyostimülasyonlu lazer terapisi

Yüksek güçlü lazer terapisi, fiziksel terapi sahasındaki en yeni uzmanlık alanıdır. Yüksek güçte lazer ışınımının çok kısa bir sürede kullanımıyla mükemmel terapötik sonuçlar, özellikle de analjezik etki elde etmenize olanak tanıyarak derin doku penetrasyonuna imkân verir.
Polaris HP, tam olarak bu enerjiyi emen bir cihazdır ancak onu klasik bir biyostimülasyon terapisi ünitesi olarak da kullanabilirsiniz.

Polaris HP ünitesi, 808 ve 980 nm dalga boyuna sahip iki emisyon kaynağı içerebilir. Bu değerlerin seçimi, vücut için seçilen prosesler açısından yararlı bir etkisi olan belirli biyofiziksel mekanizmaları etkileme arzusuyla ilişkilidir.
Ve 808 nm dalga boyu versiyonunda olduğu gibi, cihaz kuvvetli bir biyostimülasyon etkisi verir. Bu dalga boyu aralığı sitokromlar tarafından güçlü biçimde absorbe edilir. 980 nm dalga boyu versiyonu ise su tarafından kuvvetli biçimde absorbe edilir. Bu bağlamda absorpsiyon, enerjinin absorbe edilmesi ve buna eşlik eden güçlü bir ısıl etki anlamına gelir.

POLARIS HP CİHAZININ İKİ VERSİYONU MEVCUTTUR:

Polaris HP S18W
Bu cihaz, 808 ve 980 nm dalga boylarına ve 8 ile 10 W güce sahip iki dâhili lazer kaynağıyla donatılmıştır. Bu sayede, 18 W seviyesine ulaşan bir azami güçle enerji uygulanmaktadır. Bu sayede, Wall-Melzack kontrol kapısı mekanizmalarının aktivasyonuyla ciddi bir analjezik etki elde edebilmekteyiz.
LLLT (düşük güçlü lazer terapisi) aksesuarları opsiyoneldir.
Polaris HP M8W
Bu cihaz, 808 nm dalga boyuna ve 8 W güce sahip tek bir lazer kaynağıyla donatılmıştır. Bu durum, lokal kan dolaşımını muazzam derecede iyileştiren ve bunun neticesinde oksijen sirkülâsyonunu artıran ciddi bir ısıl etki elde etmenize olanak tanır.
LLLT (düşük güçlü lazer terapisi) aksesuarları opsiyoneldir.

YÜKSEK GÜÇLÜ LAZER TERAPİSİNİN BİYOLOJİK ETKİLERİ

• mikrosirkülasyonun hızlanması
• artan oksijen sirkülâsyonu
• azalan eritrosit agregasyonu
• artan fibroblast aktivitesi
• DNA sentezinin stimülasyonu
• artan hücre içi enzim aktivitesi
• artan hücre proliferasyonu
• hücre membranları üzerinden taşımada artış
• fagositoz aktivasyonu
• hücredeki metabolik proseslerin aktivasyonu
• Wall-Melzack kontrol kapısı mekanizmasının aktivasyonu
• sinir lifi aksiyonu potansiyel genliğinde artış
• nörotransmiter, hormon ve kininlerin salgılanmasında değişiklikler

YUKARIDA BELİRTİLEN ETKİLER ŞUNLARA SEBEBİYET VERİR: 

• analjezik etki
• eksüda rezorbsiyonunda hızlanma
• doku yenilenmesinde hızlanma
• artan periartiküler yumuşak doku ve iz esnekliği
• kas geriliminde azalma
GENİŞ UYGULAMASI SAHASI SAYESİNDE, YÜKSEK GÜÇLÜ LAZERLER ŞUNLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILABİLİR: 
• romatizmal hastalıklar
• kas ve eklem aşırı yüklenmeleri ve dejeneratif değişmeleri
• posttravmatik bozukluklar
• miyofasiyal tetik noktası terapisi